Pomoc w zakresie ochrony środowiska

Jeśli poszukujesz pomocy w zakresie:

1. Obliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego
2. Obliczanie opłat z tytułu składowania lub gospodarki odpadami
3. Pozyskania funduszy z UNI Europejskiej na rzecz ochrony środowiska lub zasobów naturalnych
4. Pozyskania funduszy na rzecz poprawy warunków środowiskowych
5. Pozyskania funduszy strukturalnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
6. Pozyskania dostępu do biegłych i ekspertów z zakresu ochrony środowiska
7. Dostępu do materiałów z zakresu zarządzania środowiskowego oraz wdrażania norm ISO 14001
8. Szkoleń z zakresu ochrony środowiska lub bezpiecznego korzystania ze środowiska naturalnego
9. Masz problemy z obliczeniem opłat z a gospodarcze korzystanie ze środowiska lub pozyskania środków finansowych na cele związane z ochrona środowiska

 

To napisz do nas na adres

biuro@aurum.edu.pl

lub zadzwoń Tel 793 862 375

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone