ZAPROSZENIE

AURUMzaprasza do

Rozsądnego korzystania ze środowiska narutalnego a w szczególności:
1. Takiego korzystania ze środowiska naturalnego aby nie powodować w nim zmian
2. Przeciwdziałać trwałym zmianom w środowisku naturalnym
3. Przystępować do tworzonych przez organa władzy działań mających na celu ograniczenie zmian w środowisku naturalnym
4. Korzystać z finansowania przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska
5. Podejmować działania na rzecz ochrony środowiska które są finansowane lub współfinansowane przez inne organizacje i podmioty oraz organy władzy i administracji państwowych i Unijnych

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone